Kaple.eu

obce

obce stavby fotogalerie mapa o webu
Borotín Borotín na mapě Stabilního katastru z roku 1830

farnost

pozn.: filiálním kostelem farnosti Borotín je kostel Narození Panny Marie na Novém Kostelci

kostel Nanebevstoupení Páně hřbitov zvonice socha sv. Jana Nepomuckého
   
kaple sv. Floriána kaple sv. Antonína    

detail mapy s kaplí, sochou sv. Jana Nepomuckého a kostelem
©ČÚZK
staženo z archivnimapy.cuzk.cz