Kaple.eu

duchovní toulky Táborskem


obce stavby fotogalerie mapa o webu

kamenná sloupková boží muka v Bechyni - Zářečí

zděná hranolová boží muka v Dražičkách

trojboká zděná boží muka
v Nemyšli

 

Boží muka jsou drobná stavba sloupovitého charakteru, postavená, jak už název vypovídá, na památku utrpení Ježíše Krista. Ježíš byl před ukřižováním odsouzen Ponciem Pilátem, byla mu na hlavu vsazena koruna z trní, byl připoután u kamenného sloupu a bičován. Boží muka symbolizují tento sloup a na jejich čtyřech stranách bývají vyobrazeny právě tyto scény (odsouzení, korunování trním, bičování a ukřižování). Dnešní výzdoba už tomuto úzu nikde neodpovídá. Pokud ješně na božích mukách nějaká výzdoba existuje, pak je novodobá a obvykle znázorňuje různé světce nebo Pannu Marii.

První boží muka vznikala ve 14. a 15. století. Původně byla dřevěná a pravděpodobně proto se žádná nezachovala. V gotice byla většinou tesána z kamene, později v baroku vznikají boží muka zděná. Na táborském okrese nejsou boží muka příliš rozšířená, největší koncenrace je jich na jihu, na území okresu Český Krumlov a České Budějovice. U nás jsou nejvíce rozšířená na bechyňsku, kde se dokonce vyskytuje i několik krásných ukázek gotických kamenných božích muk. Další rozsáhlá skupina lemuje tzv. umrlčí cesty k hodušínskému hřbitovu. Další jsou rozeseta po celém vikariátu a najdete je na nejneočekávanějších místech, jako třeba v Táboře, blízko kruhové křižovatky "na Mýtě", v Čekanicích na hřbitově, v Sudoměřicích u Tábora v zahradě poblíž nádraží, nebo na kraji obce Nemyšl.

Boží muka mají vždy čtvercový půdorys, tím se odlišují od malých výklenkových kapliček. Skládají se z podstavce, dříku a kaplice (hlavice), završené stříškou. Kamenná boží muka nebývají obvykle tesaná vcelku, jsou složená ze tří a více částí. Zděná zdobí hojně profilované římsy, jak pod, tak nad kaplicí. Výklenky pro vložení obrázků bývají na kaplici, jen výjimečně a druhotně na dříku. Výjimkou jsou barokní trojboká boží muka, která mají svoje vlastní tvarosloví: nemají kaplici, výklenky mají na dříku a půdorys, pochopitelně, trojúhelníkový.

Boží muka stávají na křižovatkách cest, v místech, kde se událo nějaké neštěstí, kde např. někdo zemřel, a také v místě hromadných válečných hrobů. Naší specialitou jsou boží muka podél umrlčí cesty. Stojí u Opařan, Dobřejic, Stádce a dalších obcí, odkud byli nebožtíci přenášeni na vzdálený hřbitov v Hodušíně. Pohřební průvody se při takto dlouhé cestě několikrát zastavovaly a časem v těchto místech vznikla boží muka.

Dělení božích muk podle materiálu:

  • kamenná
  • zděná

Dělení božích muk podle tvaru:

  • sloupková
  • hranolová
  • trojboká