Kaple.eu

duchovní toulky Táborskem


obce stavby fotogalerie mapa o webu

návesní centrální kaple
v Chlebově

výklenková kaple na návsi
v Turovci

 

 

Kaple je menší stavba, které je vzhledem a funkcí určena ke komunikaci lidí s Bohem. Jak jejich vzhled, tak umístění rozličné a jejich klasifikace je obtížná.

  • kaple návesní
  • kaple výklenkové

Základní dělení je dvojí: kaple, do kterých lze vstoupit a pohybovat se v nich, které mají často podobu kostela (presbytář a loď, věž, lavice, zvon, křížovou cestu) nazývám návesní. Jde o nepříliš šťastné pojmenování, protože to evokuje spíš umístění, než vzhled, ale také to odpovídá jejich nejobvyklejší funkci: jsou většinou uprostřed obce a jsou jejím malým kostelem, tady se slaví poutě, odsud se zvoní, když někdo umírá, zde se lidé schází například na modlitbu růžence.

Návesní kaple dělím podle tvaru na kaple podélné, centrální a oktogonální.

podélná
centrální
oktogonální

Druhým typem je kaple výklenková. Druhů a podob má nesčíslně a ještě jsem neviděla dvě stejné. Základní charakteristikou, kterou se odlišuje od kaple návesní je to, že se do ní nedá vstoupit, že se v ní nedá pohybovat (např. v ní nelze sloužit mši). Jinak může mít i věžici se zvonkem, může být nad pramenem, u cesty, v lese, v polích, na návsi, ve zdi...