Kaple.eu

duchovní toulky Táborskem


obce stavby fotogalerie mapa o webu

křížová cesta v Chotovinách

křížová cesta v Jistebnici

 

 

 

Křížová cesta je výtvarné znázornění cesty Ježíše Krista po odsouzení k smrti ukřižováním, které proběhlo u Poncia Piláta, průchod s křížem ulicemi Jeruzaléma na kopec Golgota, kde byl ukřižován a následné uložení do hrobu. Její podoba je dvojí. V kostelích ji představuje 14 obrazů, zavěšených na zdech. Na některých místech je zasazena v krajině v podobě 14. zastavení, které vedou do kopce a končí buď kaplí božího hrobu, nebo Kalvárií, tedy skupinou tří křížů.

Křížové cesty se samozřejmě původně konaly v Jeruzalémě. Lidé toužili projít s Ježíšem jeho poslední cestu a podle legendy to dělala i Ježíšova matka Maria. Během historie se měnila nejen trasa Via dolorosa v Jeruzaklémě, ale i počet zastavení a jejich témata. Původně jich bylo jen sedm, ale jsou známy křížové cesty s 15, 21, 25 nebo i 31 zastaveními (25 zastavení má pašijová cesta v Římově). Stavění křížových cest se začalo šířit již od ranného středověku, protože ne každý měl peníze na cestu do Palestiny. Poté, co byla Svatá země dobyta Turky, se šířilo stavění kaplí a později i věšení obrazů v kostelích ještě rychleji. Současná podoba, témata a počet zastavení se stabilizovaly v 16. století.

Křížová cesta se skládá ze 14. zastavení:

 1. zastavení - Ježíš je odsouzen k smrti
 2. zastavení - Ježíš na sebe bere kříž
 3. zastavení - Ježíš padá pod křížem poprvé
 4. zastavení - Ježíš potkává svou matku Marii
 5. zastavení - Šimon z Cyrény pomáhá Ježíši nést kříž
 6. zastavení - Veronika podává Ježíši roušku
 7. zastavení - Ježíš padá pod křížem podruhé
 8. zastavení - Ježíš napomíná plačící ženy
 9. zastavení - Ježíš padá pod křížem potřetí
 10. zastavení - Ježíš zbaven roucha
 11. zastavení - Ježíš přibit na kříž
 12. zastavení - Ježíš umírá na kříži
 13. zastavení - Ježíšovo tělo položili matce na klín
 14. zastavení - Ježíšovo tělo je uloženo do hrobu

Na vikariátě Tábor je těchto 5 křížových cest:

 • chotovinská
 • jistebnická
 • klokotská
 • miličínská
 • mladovožická

Chotovinskou, klokotskou a miličínskou tvoří kamenné stély či kapličky, mladovožická má podobu zděných sloupků s výklenkem, jistebnickou tvoří kamenné kříže. K miličínské křížové cestě patří také oktogonální kaple Utrpení Páně na vrchu Kalvárie. Mladovožická má ve skále tesanou jeskyňku s božím hrobem. Většina zastavení chotovinské křížové cesty je vyvrácených, kříže 12. zastavení rozlámané a pokácené. Křížová cesta na Klokotech je součástí poutního areálu.

křížová cesta na Klokotech křížová cesta v Miličíně křížová cesta v Mladé Vožici