Kaple.eu

duchovní toulky Táborskem


obce stavby fotogalerie mapa o webu

kamenný kříž na kruhové křižovatce v Oltyni

zarostý litinový kříž ve Styrově

dřevěný kříž s plechovým korpusem před tvrzí v Libenicích

 

Kříž je zobrazení smrti Ježíše Krista ukřižováním. Tento symbol provází křesťany od počátku v nepřeberných podobách, od půdorysu kostelů, přes šperky a ozdoby, od narození, přes každodenní život až po smrt. Není divu, že nejrozšířenějším a nejjednodušším symbolem víry, se kterým se lze v krajině setkat. Stojí na křižovatkách, uprostřed osad, v místech neštěstí nebo radosti, na hranicích katastru, u kaplí, v předzahrádkách, v polích.

Dělení křížů podle materiálu:

  • litinové
  • kamenné
  • dřevěné

Na Táborsku se nejvíce vyskytují kříže odlévané z litiny, usazené v kamenných podstavcích. Proč tomu tak je, se lze jen dohadovat, možná to souvisí s nedostatkem kvalitního kamenosochařského materiálu a tím pádem nepřítomností kamenosochařské dílny, která by kamenné kříže tesala.

Dělení křížů podle typu korpusu (korpus je Kristovo tělo):

  • litinový
  • plechový
  • bez korpusu

Dělení křížů podle složení:

  • bez podstavce
  • kamenný podstavec, litinový kříž
  • kamenný kříž vcelku s podstavcem

poznámka: protože křížů je opravdu velmi mnoho, do tohoto projektu jsem samostatně zařadila jen ty, které jsou něčím významné. Zvláště, pokud v obci nebo osadě není jiná stavba duchovního charakteru, než kříž, pak je zde uveden, aby byla obec zastoupena.

Zvláštní skupinou dokumentovaných křížů jsou přenesená zastavení křížové cesty z Miličína. Roku 1914 byla pořízena nová zastavení v podobě kamenných kapliček a kříže, které tvořily zastavení křížové cesty předtím, byly věnovány do okolních obcí. Prozatím se podařily najít 4 tyto kříže.

kříž v Kříženci je původní II. zastavení miličínské křížové cesty