Kaple.eu

vikariát Tábor


obce stavby fotogalerie mapa o webu


Tato stránka zahrnuje duchovní stavby na území vikariátu Tábor. Toto území se přibližně, ale ne úplně, kryje s územím okresu Tábor. Znamená to mimo jiné to, že tomto webu najdete některé obce z oktesu Písek, Benešov nebo Jindřichův Hradec a některé obce táborského okresu zde nejsou.

Vikariát je administrativí územní jednotka v rámci Římskokatolické církve. Území ČR je rozděleno na 8 diecézí, každá z diecézí pak na vikariáty (asi jako kraje a okresy). Nejmenší a zároveň základní jednotkou (samostatnou právnickou osobou) je farnost. Do jedné farnosti spadá vždy několik obcí, ne vždy se toto rozdělení kryje s administrativním rozdělením ČR na obce s rozšířenou působností. Farní správa byla konstituována již za Karla IV., po husitských válkách obnovena a současný stav byl kodifikován v rámci tzv. Josefínských reforem v 80. letech 18. století.

Interaktivní mapa je členěná podle farností. Je to proto, že území farností na sebe plynule navazují a u každé obce či samoty je jasné, ke které farnosti patří. Každá farnost má farní kostel, což jsou základní stavby, od kterých se odvíjí duchovní život v obcích, určitá "spádovost", administrativa a podobně.

Rozhodnutí o členění podle farností jsem udělala již před několika lety, v souvislosti s domumentací kostelů pro vlastní potřebu. Postupně jsem se od focení několika farních kostelů, kaplí v přifařených obcích a dalších památek postupně dopracovala až k této mapě. Doufám, že návštěvníkům webu toto členění nebude až tolik vadit a zvyknou si na ně.

farnosti vikariátu Tábor