Kaple.eu

duchovní toulky Táborskem


obce stavby fotogalerie mapa o webu

sloupková betonová zvonice
v Lejčkově

zděná neomítaná zvonice
v Stojslavicích

zděná zvonice u kovárny
ve Svinkách

kamenná zvonice - stavebnice ve Stojslavicích

 

Zvonice je samostatná stavba, sloužící k zavěšení zvonů. Ke stejnému účelu slouží i kostelní věže a věžice u kapliček, ale ty jsou dokumentovány, včetně zvonů, u jednotlivých objektů. Jako zvonice jsou dokumentovány ty stavby, které slouží ke zvonění primárně, funkce kapličky je u nich druhotná, potlačená.

Povinnost každé obce mít zvon vyplývá z ohňového patentu Marie Terezie vydaného 21. srpna 1751. Předpis vznikl po několika velmi ošklivých velkých požárech v Rakousku-Uhersku a mimo jiné stanovoval, že každá obec musí mít na návsi rybníček, mezi domy nesmí být vzrostlé stromy, budovy se mají stavět z nehořlavých materiálů a každá obec musí mít zvon a osobu, která bude hlídat a v případě požáru také zvonit. Pokud v obci byl kostel, pak tuto funkci přebraly zvony kostela, v menších obcích pak měly vzniknout zvonice. Patent byl zpřísněn a vydán znovu Josefem II. dne 24. ledna 1787, když panovník zjistil, že předchozí předpis nebyl na mnoha místech proveden.

Geneze vzniku samostatné zvonice by se dala popsat asi takto: původně byly zvony zavěšovány do rozsoch stromů, rostoucích na návsích. Protože však listí tlumí hlas zvonu a naopak kmity zvonu škodí stromům, byl později pro zvon postaven "umělý strom", tedy jeden nebo dva dřevěné sloupy se stříškou, na které se zvon zavěsil. Časem vznikl pod kůlem přístřešek či malá bouda a odtud už byl jen krok k vytvoření dřevěné a časem zděné zvonice.

Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že zvonice je velmi pestrá kategorie staveb. Nejjednodušší je samostatně zavěšený zvonek a největší jsou samostatně stojící zděné budovy.

Dělení zvonic podle materiálu:

  • drěvěná
  • zděná omítaná
  • zděná neomítaná
  • betonová
  • kamenná

Dělení zvonic podle typu:

  • sloupková
  • budova
  • stavebnice

Zvonice sloupková je nejjednodušším typem zvonice. Jde o jeden nebo dva dřevěné, zděné nebo betonové sloupky, které mezi sebou nesou zvon. Zvon je nahoře krytý stříškou z různých materiálů (tašky, šindel, plech). Stavbička někdy obsahuje doplňky, třeba kříž, sošku nebo obrázek světce. V severní části vikariátu se často vyskytují neomítané stavby z betonových cihel s výklenkem pro sochu.

Zvonice - budova je typově na pomezí mezi sloupkovou zvonicí a kaplí. Tyto zvonice jsou zděné, mají charakter věže a v přízemí mívají místnost, která slouží jako kaple. Do této kategorie spadají i samostatně stojící zvonice u kostela v Hamru (napůl zděná a dřevěná), zvonice v Mladé Vožici, zvonice u kovárny ve Svinkách a zámecká zvonice v Myslkovicích.

Zvonice - stavebnice je specifická kategorie pro 13 kamenných sloupkových zvonic, vyskytující se v severozápadní části vikariátu. Jejich pojmenování vyplývá z konstrukce: jde o jednotlivé kamenné části, složené jako dílky dětské dřevěné stavebnice. Skládaji se z podstavce (soklu), dříku, zvonové části a stříšky s křížem. Ve zvýšeném podstavci nebo v dříku se nachází výklenek pro sochu. Velmi často se na nich vyskytuje tesaný letopočet, takže víme, že byly stavěny mezi lety 1868 až 1913.

 

fotogalerii se zvonicemi naleznete zde...